گردهمایی ادبی انجمن ادبی، هنری کورش بزرگ در لندن

گردهمایی ادبی انجمن ادبی، هنری کورش بزرگ در لندن

به گزارش انجمن ادبی، هنری کورش بزرگ – لندن برنامه این هفته انجمن در لندن برگزار شد. در این برنامه و گردهمایی ابتدا با صدای گرم استاد محبوبیان، و قانون نوازی استاد ناصر کندازی، آقای منصور (سنتور)، آقای سعید (تنبک), آقای سیاوش (دف).دنبال شد. در ادامه این برنامه شعر خوانی از شاعر بلندآوازه پارسی نظامی […]

به گزارش انجمن ادبی، هنری کورش بزرگ – لندن برنامه این هفته انجمن در لندن برگزار شد.
در این برنامه و گردهمایی ابتدا با صدای گرم استاد محبوبیان، و قانون نوازی استاد ناصر کندازی، آقای منصور (سنتور)، آقای سعید (تنبک), آقای سیاوش (دف).دنبال شد.
در ادامه این برنامه شعر خوانی از شاعر بلندآوازه پارسی نظامی گنجوی به پایان رسید .
انجمن ادبی, هنری کورش بزرگ یکی از فعالترین انجمن های هنری پارسی زبانان انگلیس است که با ارایه و برگزاری برنامه های متنوع در مناسبتهای مختلف اهتمام ویژه دارد وهمیشه ا استقبال هنر دوستان مواجه میشود.