گزارش اقتصادی ایران « افزایش تولیدات دامی سنگین در ایران »

افزایش تولیدات دامی سنگین در ایران به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ از مرکز آمار ایران، اطلاعات حاصل از آمارگیری اندازه‌گیری فصلی تعداد و تولیدات فصلی دام سنگین (گاو و گوساله) که توسط مرکز آمار ایران در آذر ماه ١٤٠٢ اجرا شد، نشان می‌دهد تعداد گاو و گوساله موجود در دامداری‌های کشور در این ماه پنج‌میلیون […]

افزایش تولیدات دامی سنگین در ایران

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ از مرکز آمار ایران، اطلاعات حاصل از آمارگیری اندازه‌گیری فصلی تعداد و تولیدات فصلی دام سنگین (گاو و گوساله) که توسط مرکز آمار ایران در آذر ماه ١٤٠٢ اجرا شد، نشان می‌دهد تعداد گاو و گوساله موجود در دامداری‌های کشور در این ماه پنج‌میلیون و ۴۸۰ هزار راس شامل یک میلیون و ۵۰۰ هزار راس دام اصیل، ۲ میلیون و ۳۲۰ هزار راس دام آمیخته و یک میلیون و ۶۶۰ هزار راس دام بومی بوده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ١١٩‌هزار راس افزایش یافته است.

در تابستان امسال تعداد ٣٤٩ هزار راس گوساله در دامداری‌های کشور متولد شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٢٢ درصد افزایش داشته است.

برپایه این آمارها، تعداد گاو و گوساله پروار شده در تابستان سال‌جاری ٤٦٢ هزار راس برآورد شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل پنج درصد افزایش یافته است.