گزارش تصویری از آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار برابر سوریه

گزارش تصویری از آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار برابر سوریه عکاس: سهیل سعادتمند

گزارش تصویری از آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار برابر سوریه

عکاس: سهیل سعادتمند