گزارش تصویری دیدار ایران و فلسطین در چهارچوب رقابت های جام ملت های آسیا

اختصاصی از ایرانیان اروپا گزارش تصویری دیدار ایران و فلسطین در چهارچوب رقابت های جام ملت های آسیا عکاس: علیرضا زینلی

اختصاصی از ایرانیان اروپا
گزارش تصویری دیدار ایران و فلسطین در چهارچوب رقابت های جام ملت های آسیا

عکاس: علیرضا زینلی