گزارش خبری

حمله با سرنگ در فرانسه، انگلیس، هلند و بلژیک به افراد در جشن‌ها

فرانسه، انگلیس، هلند و بتازگی در بلژیک به کسانی که در جشن‌های شلوغ هستند با سرنگ حمله می‌شود.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا در فرانسه، انگلیس، هلند و بتازگی در بلژیک به کسانی که در جشن‌های شلوغ هستند با سرنگ حمله می‌شود. ظاهرا مهاجمان کوشش می‌کنند جوانهای مست را با مواد توهم‌زایی که در این سرنگها هست زمین‌گیر کرده و به آنها تجاوز کنند. بیشتر قربانیان پس از حادثه چیزی به یاد نمی آورند. در بلژیک ده ها مورد از این حمله به پلیس گزارش شده است.

منبع؛ کانال تلگرامی ایرانیان بلژیک