گزارش روز « گردشگری پای خود را از مرزهای ملی فراتر میگذارد»

محمدرضا مجیدی: گردشگری از یک سو مانند بسیاری از پدیده‌های اجتماعی پای خود را از مرزهای ملی فراتر می‌گذارد رئیس باشگاه گردشگری فرهنگی پایدار یونسکو- ایران در گفت و گو با خبرنگاران درباره ابعاد گوناگون دیپلماسی گردشگری به عنوان دیپلماسی مکمل اظهار داشت: دیپلماسی مکمل بار بر زمین مانده حوزه دیپلماسی را به دوش می‌گیرد. […]

محمدرضا مجیدی: گردشگری از یک سو مانند بسیاری از پدیده‌های اجتماعی پای خود را از مرزهای ملی فراتر می‌گذارد

رئیس باشگاه گردشگری فرهنگی پایدار یونسکو- ایران در گفت و گو با خبرنگاران درباره ابعاد گوناگون دیپلماسی گردشگری به عنوان دیپلماسی مکمل اظهار داشت: دیپلماسی مکمل بار بر زمین مانده حوزه دیپلماسی را به دوش می‌گیرد. یاریگر است نه مزاحم، دستگیر است نه مچ‌گیر، با پرهیز از نظام‌های پیچیده و دست‌وپاگیر دیوان‌سالاری، با چابکی و چالاکی و بهره‌گیری از روش‌های نوین علمی و با هزینه‌های بسیار کمتر مادی، معنوی و صرف زمان کمتر، به تحقق اهداف و تامین منافع ملی در حوزه اقتصاد و تجارت یاری می‌رساند، این روایت دیگری از اقتصاد مردم‌پایه و دانش‌بنیان است که گردشگری همه مختصات و مشخصات آن درون خود دارد.

* ایران پرچمدار گردشگری پایدار میراث‌پایه
مجیدی گفت: دولت‌ها سهم بالایی را به صنعت گردشگری در اقتصاد ملی خود اختصاص می‌دهند، البته شیوع همه‌گیری کرونا باعث رکود در اقتصاد گردشگری جهان شد، اما با عبور از بحران این بیماری، اکنون شاهد رونق مجدد و صحنه‌گردانی صنعت گردشگری در اقتصاد جهانی و تلاش برای کسب مقام نخست در گردش مالی در دنیا هستیم.

رئیس باشگاه گردشگری فرهنگی پایدار یونسکو-ایران به موقعیت ویژه سرزمینی، تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایران در بستر گسترده ایران فرهنگی اشاره کرد و گفت: با ظرفیت بالای زبان و ادبیات فارسی و با داشتن هزاران اثر و میراث فرهنگی مادی و معنوی و جاذبه‌های طبیعی، می‌توانیم پرچمدار گردشگری پایدار میراث‌پایه به عنوان الگوی خاص گردشگری بر پایه ارزش‌های دینی و ملی باشیم.

سفیر و نماینده اسبق ایران در یونسکو (۱۳۹۳-۱۳۸۶) دیپلماسی گردشگری را دیپلماسی مکمل در مسیر تحقق سیاست آسیایی و همسایگی جمهوری اسلامی ایران دانست گفت: دیپلماسی گردشگری چندزیست است، از یک سو قطعا در حوزه دیپلماسی دولت‌پایه و قوه مجریه محور است و تکلیف حاکمیتی دارد و از سوی دیگر از زیست مردم‌پایه، غیردولتی و غیرحاکمیتی البته با پایش، نظارت، هدایت و حمایت حاکمیت برخودار است، یعنی ترکیبی دو زیستی حاکمیتی و مردمی.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به نسبت دیپلماسی و گردشگری گفت: گردشگری از یک سو مانند بسیاری از پدیده‌های اجتماعی پای خود را از مرزهای ملی فراتر می‌گذارد، زیرا جنس و ساختاری بین‌المللی دارد، لذا با دیپلماسی گره خورده است؛ از سوی دیگر، دیپلماسی نوین به این دلیل که می‌خواهد به تنوع‌سازی ابزارهای تحقق اهداف و تامین منافع ملی بپردازد به سراغ دانش، هنر و صنعت گردشگری می‌آید.

* «دیپلماسی گردشگری» دیپلماسی مکمل است
عضو هیات علمی دانشگاه تهران دیپلماسی گردشگری را دیپلماسی مکمل دانست و تاکید کرد: اگر وجه مردم‌پایگی صنعت گردشگری را در نظر بگیریم و به محوریت بخش‌ خصوصی و تعاونی‌ها در حوزه دیپلماسی گردشگری توجه کنیم، این بخش از دیپلماسی عمومی به مثابه دیپلماسی مکمل در حوزه گردشگری، فرهنگی و اقتصادی و تجاری کشور به خوبی عمل خواهد کرد.