یکشنبه ها با خانم دکتر آبروشن و پاسخ به سولات روانشناسی محاطبان رسانه،ویدیو، پادکست

    در راستای خدمت رسانی به همه هم وطن های عزیز مخصوصا ایرانیان ساکن اروپا اقدام به تهیه و تهیه مطاب ارزشمند توسط همکار ارزشمند سرکار خانم دکتر فرزانه آبروش دکترای تخصصی روانشناسی و، مدرس دانشگاه و همکار رسانه ایرانیان اروپا کرده و هر یکشنبه ها هم اقدام به پاسخ به پرسشهای مخاطبان رسانه […]

 

 

در راستای خدمت رسانی به همه هم وطن های عزیز مخصوصا ایرانیان ساکن اروپا اقدام به تهیه و تهیه مطاب ارزشمند توسط همکار ارزشمند سرکار خانم دکتر فرزانه آبروش دکترای تخصصی روانشناسی و، مدرس دانشگاه و همکار رسانه ایرانیان اروپا کرده و هر یکشنبه ها هم اقدام به پاسخ به پرسشهای مخاطبان رسانه مینماید.لذا سوالات خودرا ا طریق ایمیل رسانه برای ما ارسال نمایید.

[email protected]

پاسخ به سوالات بدون ذکر نام و مشخصات شما، توسط دکتر آبروشن پاسخ خواهد داده شد.

 

ع