تیراندازی در دانشگاه هایدلبرگ

یک کشته در تیراندازی دانشگاه هایدلبرگ؛ تسلیت صدراعظم آلمان

مردی مسلح ظهر دوشنبه ۲۴ ژانویه (چهارم بهمن) وارد تالار سخنرانی دانشکده پزشکی دانشگاه هایدلبرگ در منطقه نویهایمرفلد می‌شود و بی مهابا با تفنگ به سوی دانشجویان شلیک می‌کند

تیراندازی در دانشگاه هایدلبرگ

در پی تیراندازی فردی مهاجم در تالار سخنرانی دانشکده پزشکی دانشگاه هایدلبرگ یک دختر دانشجو کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. فرد مهاجم سپس اقدام به خودکشی کرد. اولاف شولتس، صدراعظم آلمان این خبر را تکان دهنده خواند.

مردی مسلح ظهر دوشنبه ۲۴ ژانویه  وارد تالار سخنرانی دانشکده پزشکی دانشگاه هایدلبرگ در منطقه نویهایمرفلد می‌شود و بی مهابا با تفنگ به سوی دانشجویان شلیک می‌کند

به گزارش پلیس فرد مهاجم کشته شده است. تشخیص هویت و انگیزه مهاجم در دست بررسی مقامات پلیس است.

بنا به ارزیابی فعلی پلیس، این فرد به تنهایی عمل کرده و شریک جرم دیگری وجود ندارد. با این حال کل محوطه مورد بازرسی دقیق پلیس قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری آلمان، پلیس هنوز نمی‌تواند تأیید کند که شلیک‌های فرد مهاجم هدفمند نبوده است. از سوی دیگر هنوز اطلاعی از هویت و انگیزه فرد مهاجم و نیز هویت زخمی‌شدگان در اختیار رسانه‌های گذارده نشده است.

مسئولان دانشگاه از دانشجویان خواسته بودند از ورود به این محوطه خودداری کنند.