گرامیداشت پروین اعتصامی

گرامیداشت روز اختر شعر و ادب پارسی،پروین اعتصامی

امروز روزگرامیداشت اختر شعر و ادب ایران زمین ،پروین اعتصامی است ،به همین مناسبت چند شعر تقدیم شما عزیزان میشود.

وقتی که نیستی
چه فرق می کند کجای جهان باشم یا نباشم
هر کجا که باشی
آن جا شب بوهای کوهی
پای در گلدان
یا در خاک
عطر می پاشند و
وقتی که می روی
سر بر شانه‌ شان می گذارند و
افسرده می شوند …

فيض شریفی
اول اسفند ماه ۱۴۰۰

رنج می بافیم
زنجیر وار
بر احساسی مشترک
.
حمید درخش

 

 

 


 

ماشالله پوردامغان اعمی

تخلص اعما

شروع سرایش در قالبهای کلاسیک از کودکی(نه سالگی)

متولدایران استان کرمان
ساکن شهرستان رفسنجان

دارنده دومقام جهانی وجمعیت شاعران آزاد ایران در سرون قصیده

 

این شعر به مناسبت سالروز گرامیداشت اختر شعر و ادب پارسی پروین اعتصامی

*****************************

آنکه از خاک سیَه زیر سروبالین است
اختر چرخ ادب شاخه گل نسرین است

آنکه درخانه ی فرهنگ وهنر زاده شدست
وانکه هردفتر او چون گهری زرّین است

سخنش پندو کلامش همه تمجید و فصیح
آن شکرپاره شیرین دهنی پروین است !…

همچو خورشد درخشان شدوچون گل پر پر
شده رخشنده و شعرش چو شکرشیرین است

سی و پنج سال در این باغ ادب ماند و برفت
باغبانی که جفا کرده به او گل چین است !…

گلی از گلشن او چیدم و می آموزم
کلک من سبز و به دفتر گل او عطرین است

به طمع دست به این خامه نمودم که یقین
نام اوزینت دفتر بشود مشکین است

یاد آن شاعررخشنده گرامی بادا
دفتر شعرمن از زیور او آذین است

الغرض درد دلی باهمه یاران دارم
سینه ام تنگ و دل آزرده و بس غمگین است

شصت و هشت سال دراین عالم فانی هستم
از بدِ حادثه ها لوح دلم خونین است

هرچه خود خواسته ام وفق مرادم نشدست
زینجهت بارغم از زندگی ننگین است

شکوه دارم من از این زندگی ننگ و دنی
این جهان همچوستوری که بدون زین است

عادت مردم این این دوره دغل بازی شد
پاکی وپاکدلی آن صفتی دیرین است

آنکه حق گفت و حقیقت به زبان آوردست
صدر هر محفل صحبت بشود پایین است

در عوض آنکه به ظاهر خبر از بیخبریست
برخرخویش سوار است ولی تأمین است

مُرده سوری و دگر مُرده خوری مکتب ماست
سفره ی مُرده خوری در همه جا رنگین است

گر سرازخاک برآری و به عالم نگری
همه جا ولوله از پول زر و سیمین است

پدر و مادر و همسایه شده پول و دلار
از برادر چه بگویم دلِ من چرکین است !!!

پند و اندرز تو درگوش همه جانگرفت
این حکایت مثل از گوش کر ویاسین است

دل چوآئینه ی جام است مکن زنگاری
شاهراه ابدی حق و حقیقت این است

راستی پیشه کن و شیوه ی مردم داری
چون حقیقت طلبی اصل بنای دین است

مکتبم راستی و صدق و صفا راه من است
چون حقیقت طلبی شیوه و هم آئین است

کعبه آنجاست خدا را بشناسی ازدل
سجده بر جایگه غیر خدا توهین است

کعبه ومسجد و بتخانه ز سنگ و گِل و خشت
آن دلی حق طلب است نزد خدا آذین است

حق طلب شو چه اگر برتو زیانی دارد
بین ترازوی عمل شاهد آن شاهین است

دل به دنیای دنی چند توانی بستن
نوعروسیست که خون من و تو کابین است !!!

گو تو(اعمی ) که جهان برکه وفاداری کرد؟
هرکه دل بسته به این دار دَنی مسکین است