• تاریخ : شنبه - ۲۰ - خرداد - ۱۴۰۲
 • برابر با : Saturday - 10 - June - 2023
 • اطلاعات حقوقی

  قانون ملک مشاع چیست – وکیل راحله اکبری
  16 - خرداد - 1402
  ملک مشاع- اطلاعات حقوقی

  قانون ملک مشاع چیست – وکیل راحله اکبری

  ملک مشاع نوعی ملک است که مالکیت عرصه و اعیان آن بین ۲ یا چند نفر مشترک خواهد بود و هر یک از بخش‌های این ملک تحت مالکیت شرکا است. در عین حال جالب است بدانید که در اصطلاحات قانونی نیز به این نوع از ملک‌ها “اشاعه” گفته می‌شود.

  چگونگی دادخواست طلاق به درخواست زوج- وکیل راحله اکبری
  27 - اردیبهشت - 1402
  دادخواست طلاق. اطلاعات حقوقی

  چگونگی دادخواست طلاق به درخواست زوج- وکیل راحله اکبری

  دادخواست طلاق به درخواست زوج

  “اطلاعات حقوقی _ ضمانت _ دکتر حسن سعدی دکترای حقوق و وکیل پایه یک”
  16 - اسفند - 1401
  اطلاعات حقوقی با دکتر حسن سعدی

  “اطلاعات حقوقی _ ضمانت _ دکتر حسن سعدی دکترای حقوق و وکیل پایه یک”

  اگر برای آزادی متهم ملکی را به وثیقه گذاشته باشند،در صورت عدم معرفی متهم به مرجع قضایی،ملک مذکور بنفع...

  “پرسش و پاسخ حقوقی _ همسر دوم _ دکتر حسن سعدی دکترای حقوق و وکیل پایه یک”
  11 - اسفند - 1401
  پرسش و پاسخ حقوقی

  “پرسش و پاسخ حقوقی _ همسر دوم _ دکتر حسن سعدی دکترای حقوق و وکیل پایه یک”

  زن هرزمان و درهرشرایطی حق دارد مهریه خودرا از شوهرش بگیرد و درهمان حال زندگی زناشویی را با شوهرش ادامه دهد.اگرتخلف کند دادگاه او را مجبور به پرداخت مهریه،خسارت دادرسی،خسارت...

  “اطلاعات حقوقی با دکتر حسن سعدی دکترای حقوق و وکیل پایه یک”
  25 - بهمن - 1401
  نحوه تقسیم اموال

  “اطلاعات حقوقی با دکتر حسن سعدی دکترای حقوق و وکیل پایه یک”

  اگر مالی دراثر تقسیم،ارزش خودرا از دست بدهد .مثلا خانه ای بین وراث مشترک است اما اگر تقسیم شود سهم هر یک ۲ متر مربع خواهد شد که به درد هیچیک نمی خورد.بنابراین...

  اطلاعات حقوقی با دکتر حسن سعدی درمورد محل اقامت زن
  17 - بهمن - 1401
  اطلاعات حقوقی

  اطلاعات حقوقی با دکتر حسن سعدی درمورد محل اقامت زن

  اطلاعات حقوقی درمورد محل اقامت زن به قلم دکتر حسن سعدی

  اطلاعات حقوقی با دکتر حسن سعدی “دکترای حقوق و وکیل پایه یک”
  26 - دی - 1401
  اطلاعات حقوقی

  اطلاعات حقوقی با دکتر حسن سعدی “دکترای حقوق و وکیل پایه یک”

  عنوان حقوقی بدین نحو است که دونفر در یک مال شریک باشند و یکی از شرکا سهم خودرا به شخص ثالثی بفروشد.به موجب...

  “اطلاعات حقوقی با دکتر حسن سعدی دکترای حقوق و وکیل پایه یک”
  5 - دی - 1401
  سرویس اطلاعات حقوقی

  “اطلاعات حقوقی با دکتر حسن سعدی دکترای حقوق و وکیل پایه یک”

  اگرکسی متعهد به انجام کاری یاپرداخت وجهی بشود در مهلت مقرربایستی به تعهدخود...

  برو بالا