• تاریخ : سه شنبه - ۴ - مهر - ۱۴۰۲
 • برابر با : Tuesday - 26 - September - 2023
 • قوانین واطلاعات

  “اطلاعات حقوقی با دکتر حسن سعدی دکترای حقوق و وکیل پایه یک”
  5 - دی - 1401
  سرویس اطلاعات حقوقی

  “اطلاعات حقوقی با دکتر حسن سعدی دکترای حقوق و وکیل پایه یک”

  اگرکسی متعهد به انجام کاری یاپرداخت وجهی بشود در مهلت مقرربایستی به تعهدخود...

  “اطلاعات حقوقی با دکتر حسن سعدی دکترای حقوق و وکیل پایه یک”
  28 - آذر - 1401
  اطلاعات حقوقی با دکتر حسن سعدی

  “اطلاعات حقوقی با دکتر حسن سعدی دکترای حقوق و وکیل پایه یک”

  محاربه عبارت ازکشیدن سلاح بقصد جان،مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست بنحوی که موجب ناامنی...

  اطلاعات حقوقی با دکتر حسن سعدی (انتقال اموال)
  3 - مرداد - 1401
  اطلاعات حقوقی، انتقال اموال

  اطلاعات حقوقی با دکتر حسن سعدی (انتقال اموال)

  کسانی که مالک ملک یا مالی هستند مجاز به انجام هرنوع تصرفی در آن مال یا ملک هستند مگر...

  دوشنبه ها اطلاعات حقوقی با دکتر حسن سعدی
  6 - تیر - 1401
  اطلاعات حقوقی با دکتر حسن سعدی دکترای حقوق

  دوشنبه ها اطلاعات حقوقی با دکتر حسن سعدی

  افراد تحت تعقیب و حمایت بین المللی

  پنجشنبه ها پرسش و پاسخ حقوقی با دکتر حسن سعدی
  2 - تیر - 1401
  دکتر حسن سعدی دکترای حقوق و وکیل پابه یک

  پنجشنبه ها پرسش و پاسخ حقوقی با دکتر حسن سعدی

  پرسش حقوقی محسن از تهران مخاطب رسانه

  دوشنبه ها اطلاعات حقوقی با دکتر حسن سعدی
  30 - خرداد - 1401
  اطلاعات حقوقی_سن رشد

  دوشنبه ها اطلاعات حقوقی با دکتر حسن سعدی

  بحث امروز درمورد شخصیت حقوقی اشخاص و سن قانونی آن هاست.

  دوشنبه ها اطلاعات حقوقی با دکتر حسن سعدی
  23 - خرداد - 1401
  اطلاعات حقوقی_قوانین حقوق بشر

  دوشنبه ها اطلاعات حقوقی با دکتر حسن سعدی

  حقوق بشر مامنی برای آوارگان.

  پرسش و پاسخ حقوقی با دکتر سعدی وکیل پایه یک
  19 - خرداد - 1401
  وکیل پایه یک و دکترای حقوق

  پرسش و پاسخ حقوقی با دکتر سعدی وکیل پایه یک

  هر هفته با پرسش و پاسخ حقوقی با دکتر حسن سعدی...

  دوشنبه هابا اطلاعات حقوقی -دکتر حسن سعدی-وکیل پایه یک
  16 - خرداد - 1401
  بررسی چند ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر

  دوشنبه هابا اطلاعات حقوقی -دکتر حسن سعدی-وکیل پایه یک

  نظر بر این که شناسایی کرامت ذاتی و حقوق یک سان و جدایی ناپذیر همه‌ی اعضای خانواده‌ی بشری اساس آزادی و عدالت و صلح جهانی است...

  برو بالا