• تاریخ : شنبه - ۸ - مهر - ۱۴۰۲
 • برابر با : Saturday - 30 - September - 2023
 • دکتر علی رجبی

  شعر “نقش سیه گر چه زنی بر سفید” به قلم دکتر علی رجبی
  15 - تیر - 1402
  شعر معاصر، شعر زمان

  شعر “نقش سیه گر چه زنی بر سفید” به قلم دکتر علی رجبی

  تیره وش و روی سیاهی اگر ...نقش سیه گر چه زنی بر سفید...عین سفیدی است سیاهی تو.... با ظلمات تو توان راه دید...

  اندرزهای آذرباد مهراسپندان و تعالیم سعدی . ( دکتر علی رجبی)
  7 - اردیبهشت - 1402
  اندرزنامه

  اندرزهای آذرباد مهراسپندان و تعالیم سعدی . ( دکتر علی رجبی)

  اندرزها را می‌توان حاصل دانش و تجربه‌های مختلف یک فرد در زمینه های مختلف زندگی و تعقل جمعی یک جامعه محسوب کرد که به‌عنوان ادبیات شفاهی یک ملت به حیات خود ادامه می‌دهد.

  جادو در فرهنگ عامه(جادوی تقلیدی- امان دام در روزگاران کهن). دکتر علی رجبی
  27 - فروردین - 1402
  جادو در فرهنگ عامه

  جادو در فرهنگ عامه(جادوی تقلیدی- امان دام در روزگاران کهن). دکتر علی رجبی

  بررسی و دقت در فرهنگ عامه، باورها و آیین‌های جامعه به‌ویژه جوامع غیرشهری و یافتن ارتباط و ریشه آن‌ها موضوعی قابل‌تأمل و توجه است. مطالعه و شناخت علت و منشأ این آیین‌ها که با موضوعات مختلفی در ارتباط بوده و در بسیاری موارد گره خوردگی‌هایی با جادو، مذهب و ...دارند، می‌تواند تصویری از گذشته جوامع، اندیشه و باورهای نیاکانمان به دست دهد

  برو بالا