• تاریخ : سه شنبه - ۴ - مهر - ۱۴۰۲
 • برابر با : Tuesday - 26 - September - 2023
 • تاریخ شکل گیری ایران،

  تاریخ شکل گیری ایران-قسمت پنجاهم-طلوع و افول سلسله ساسانیان-“ی،صفایی”
  15 - تیر - 1401
  تاریخ شکل گیری ایران

  تاریخ شکل گیری ایران-قسمت پنجاهم-طلوع و افول سلسله ساسانیان-“ی،صفایی”

  برای به دست آوردن یک نگاره‌ی کلی از درونمایه‌ی افسانه‌ی اسکندر...

  تاریخ شکل گیری ایران-قسمت چهل و نهم-طلوع و افول سلسله ساسانیان-“ی،صفایی”
  15 - تیر - 1401
  تاریخ شکل گیری ایران

  تاریخ شکل گیری ایران-قسمت چهل و نهم-طلوع و افول سلسله ساسانیان-“ی،صفایی”

  بازتاب تحولات‌ِ تاریخی...  

  تاریخ شکل گیری ایران-قسمت چهل و دوم -طلوع و افول سلسله ساسانیان-“ی،صفایی”
  6 - تیر - 1401
  تاریخ شکل گیری ایران

  تاریخ شکل گیری ایران-قسمت چهل و دوم -طلوع و افول سلسله ساسانیان-“ی،صفایی”

  سقوط ساسانیان، چگونه و چطور -   شهربراز ،سردارِ خسرو در خطهٔ سوریه انطاکیه و افامیه را گرفت و چندی بعد دمشق را تصرف کرد...

  تاریخ شکل گیری ایران- قسمت چهل و یکم-طلوع و افول سلسله ساسانیان-“ی،صفایی”
  4 - تیر - 1401
  تاریخ شکل گیری ایران

  تاریخ شکل گیری ایران- قسمت چهل و یکم-طلوع و افول سلسله ساسانیان-“ی،صفایی”

  بدلیل کمبود وجود مردان، دو دختر خسرو، بوران و آزرمیدخت به سلطنت رسیدند...

  تاریخ شکل گیری ایران-قسمت چهلم-طلوع و افول سلسله ساسانیان-“ی،صفایی”
  3 - تیر - 1401
  تاریخ شکل گیری ایران

  تاریخ شکل گیری ایران-قسمت چهلم-طلوع و افول سلسله ساسانیان-“ی،صفایی”

  خسرو دوم به بهانه  انتقام وی خود را از قید تعهدات سابق نسبت به روم آزاد کرد و بدان کشور حمله برد. قشون ایران مجدداً...

  تاریخ شکل گیری ایران-قسمت سی و هشتم- طلوع و افول سلسله ساسانیان-ی،صفایی
  1 - تیر - 1401
  تاریخ شکل گیری ایران

  تاریخ شکل گیری ایران-قسمت سی و هشتم- طلوع و افول سلسله ساسانیان-ی،صفایی

  پایتخت ایران وضعی داشت که موقع جنگ غلبه بر آن ممکن نبود، حصارهای بلند بر دور مجموعه...

  تاریخ شکل گیری ایران _قسمت سی و هفتم-طلوع و افول سلسله ساسانیان_ی،صفایی 
  31 - خرداد - 1401
  تاریخ شکل گیری ایران

  تاریخ شکل گیری ایران _قسمت سی و هفتم-طلوع و افول سلسله ساسانیان_ی،صفایی 

  نظام الملک در سیاستنامه اش نقل میکند که خسرو هنگام جلوس به بزرگان سپرده بود که با مردمان بدرستی و عدالت...

  تاریخ شکل گیری ایران-قسمت بیست و ششم -طلوع و افول سلسله ساسانیان-“ی صفایی”  
  31 - خرداد - 1401
  تاریخ شکل گیری ایران

  تاریخ شکل گیری ایران-قسمت بیست و ششم -طلوع و افول سلسله ساسانیان-“ی صفایی”  

  شاپور میراثی که از خود بجای گذاشت یک ایران قوی برای بازماندگان و جانشینان خود بود، زیرا در زمان...

  تاریخ شکلگیری ایران (۳۴)-ی،صفایی
  27 - خرداد - 1401
  تاریخ ایران

  تاریخ شکلگیری ایران (۳۴)-ی،صفایی

  بنا به نوشته پیرنیا، مزدک پسر بامداد از اهل نیشابور بود (بعضی مزدک را از محلی دانسته اند که خرابه های آن معروف به تخت جمشید است). این شخص مذهبی آورد که قبلا...

  برو بالا