معرفی شاعران

آن پرنده را، مریم قربانی

  آن پرنده را که در سر ِ من نجوا می کند و به تکرار می گوید که دوستم داری و به تکرار می گوید که دوستت دارم همان آوازه‌خوان  همیشگی ِِ پُر اندوه را هم‌او را من صبح ِ فردا خواهم کُشت. L’oiseau qui chante dans ma tête Et me répète que je t’aime […]

 

آن پرنده را
که در سر ِ من نجوا می کند و
به تکرار می گوید که دوستم داری و
به تکرار می گوید که دوستت دارم
همان آوازه‌خوان  همیشگی ِِ پُر اندوه را

هم‌او را من
صبح ِ فردا خواهم کُشت.

L’oiseau qui chante dans ma tête
Et me répète que je t’aime
Et me répète que tu m’aimes
L’oiseau au fastidieux refrain
Je le tuerai demain matin.

Jacques Prévert
(۱۹۰۰-۱۹۷۷)

#ژک_پره‌ور

ترجمه : مریم قربانی

احسان امیری ،دبیر سرویس شعر رسانه ایرانیان اروپا