وکیل پایه یک و دکترای حقوق

پرسش و پاسخ حقوقی با دکتر سعدی وکیل پایه یک

هر هفته با پرسش و پاسخ حقوقی با دکتر حسن سعدی...

سوال از حمید از بن آلمان

-ملکی را سالهاپیش خریدم و مقداری ازاقساط آن ماند منوط به پرداخت کامل قسط های خانه قرار شد به نام بشود،ولی الان صاحب ملک یا شرکت فوت کرده و ورثه شرکت حاضر به انتقال سند نیستند و هرچی پگیری میکنیم جواب نمیدهندو دردسترس نیستند و شرکت هم تعطیل شده حالا قانونا چه راهی هست؟

 

سلام.باید باتقدیم دادخواست به دادگاه های حقوقی،تقاضای اثبات مالکیت و صدور سند نمود.البته اگر فروشنده شخص حقوقی یعنی شرکت باشد دادخواست بطرفیت شرکت و اگر شخص حقی فوت شده باشد باید به طرفیت وراثش دادخواست تنظیم و تقدیم شود.چون سوال کننده محترم در خارج از ایران است و احتمالا نمی تواندشخصا اقدام کند باید وکیل بگیرد.